Hur väljer man rätt APV-utbildning?”: En guide för företag och individer som vill veta mer om hur man väljer rätt APV-utbildning

Att arbeta på allmänna vägar innebär att man ofta befinner sig i en miljö med hög risk. Därför är det väsentligt att du, dina kollegor och alla trafikanter är säkra. Nyckeln till denna säkerhet ligger i att ha rätt kunskap och kompetens för din yrkesroll. I denna artikel belyser vi vikten av korrekt utbildning för arbete på väg och svarar på några vanliga frågor.

 

Trafikverket har infört kompetenskrav för Arbete på Väg (APV) för att öka säkerheten och minska olyckor för de som arbetar i trafiken. Dessa krav gäller alla som är engagerade i vägarbete, oavsett om det rör sig om byggande, underhåll eller drift. Kraven inkluderar både teoretisk och praktisk kunskap med målet att säkerställa en trygg arbetsmiljö och en säker och effektiv trafikflöde.

 

För vissa roller kan kravet innebära att du måste klara ett certifieringsprov vid ett av Trafikverkets Förarprovskontor. När du har klarat provet erhåller du en certifiering för en specifik roll eller arbetsuppgift. Denna certifiering gäller under en viss tid, varefter du måste göra om provet.

 

APV-kompetenser delas in i tre steg: steg 1 till 3. Varje steg innehåller olika nivåer och krav beroende på vilka arbetsuppgifter eller roller du utför. Alla som utför arbeten på vägen som har upphandlats av Trafikverket bör ha kompetenskraven för grundkompetensen APV 1.1. Utöver detta kan Trafikverket kräva att vissa yrkesroller eller arbetsuppgifter har en godkänd certifiering eller utbildning utöver grundkompetensen.

 

På vår plattform erbjuder vi utbildningar för samtliga steg och nivåer. Våra utbildningar är webbaserade, vilket gör det möjligt för dig att studera när och var du vill. Vi erbjuder kurser för alla steg, från grundläggande APV till avancerade nivåer för väghållningsfordon och utmärkningsansvariga.

 

Slutligen kan vi konstatera att alla som arbetar på Trafikverkets vägar behöver genomgå en APV-utbildning. Många kommuner använder samma krav som Trafikverket, även om vissa kommuner, särskilt i storstadsregionerna, kan ha sina egna krav. Säkerheten på vägen börjar med korrekt utbildning och kunskap, och det är därför det är så viktigt att följa dessa krav.

 

Med sin unika kombination av pedagogisk design, flexibilitet och kundfokus, banar APV Utbildarna vägen för framtiden inom entreprenadutbildning. Deras arbete bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar på och runt våra vägar.

 

För mer information om APV Utbildarnas kurser och tjänster, besök deras hemsida på www.apvutbildarna.se eller skicka ett mail till kontakt@apvutbildarna.se.

Previous Post Next Post